HOC LAI XE O TO B2 QUAN 10 THINGS TO KNOW BEFORE YOU BUY

hoc lai xe o to b2 quan 10 Things To Know Before You Buy

Căn cứ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thí sinh muốn học lái xe B2 cần đáp ứng được các điều kiện sau:Thời lượng học: Học twenty giờ thực hành cho 2 người/xe học làm quen xe và đường trườngBạn không nhất thiết lo bị trễ thời kỳ ( loại trừ bối cảnh

read more